Eric Laenens, Notaris te Zoersel

 

Eric Laenens

Notaris te Zoersel

 

Notaris Eric Laenens

Handelslei 185
2980 Zoersel
Tel. (03) 384.09.89
Fax. (03) 384.27.36

BVBA
BTW BE 0480138716
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

27 mei 2019

De statuten van een vennootschap zijn cruciaal, want ze bepalen de rechten en de verplichtingen van de verschillende partijen. Voor een ondernemer is het belangrijk om de inhoud van de statuten na te gaan. Sinds 1 mei 2019 kan dat simpelweg online via www.notaris.be/statuten. Handig, gemakkelijk en vooral snel.  

Rechten en plichten
De statuten van de vennootschap vormen het belangrijkste onderdeel van de oprichtingsakte. Ze gelden voor het leven van de vennootschap. Inhoudelijk bevatten ze tal van belangrijke spelregels voor de onderneming. De benaming, de zetel, en de activiteit die de vennootschap …, maar ook zaken zoals de overdraagbaarheid van aandelen, regels in verband met het vermogen, het bestuur en de winstbestemming. Kortom: alles wat het reilen en zeilen van de vennootschap bepaalt.

Nu ook online
Een van de grote nieuwigheden van de vennootschapshervorming voor ondernemers is de mogelijkheid om online de gecoördineerde statuten van hun vennootschap te raadplegen via www.notaris.be/statuten. En dit volledig gratis.  

De statutendatabank bewaart alle versies van de statuten van vennootschappen die voortvloeien uit in België verleden notariële akten. Vanaf de oprichting van je vennootschap tot de allerlaatste bijwerking van de statuten. Deze wettelijke databank, beschikbaar sinds 1 mei 2019, maakt deel uit van het dossier van de vennootschap.

Sneller je statuten bij de hand
Met de online statutendatabank win je tijd. Je hoeft niet meer naar de griffie van de ondernemingsrechtbank om de statuten van een vennootschap te bekijken. Bovendien wordt het nu mogelijk om op verzoek gewaarmerkte elektronische kopieën te krijgen. De authenticatie gebeurt via een elektronisch ondertekeningssyteem van Fednot, de beroepsvereniging van het notariaat.

En statuten opgesteld vóór 1 mei 2019?
Je kan de gecoördineerde versie van de statuten van een vennootschap opgemaakt vóór 1 mei 2019 nog steeds bekijken op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft.

Bron: Fednot

21 mei 2019

Voortaan is het mogelijk om een notariële akte af te sluiten via videoconferentie. Wie een woning wil kopen, een bedrijf wil oprichten of een nalatenschap wil afwikkelen, hoeft zich niet langer te verplaatsen naar de notaris van een andere partij. De akte per videconferentie bewijst dat de Belgische notarissen de digitale kaart trekken en meewerken oplossingen die de cliënt tijd besparen.

Het wordt mogelijk om een notariële akte, zoals een koop, af te sluiten zonder grote verplaatsingen. Voortaan kunnen Belgische notarissen de (koop-)akten verlijden via videoconferentie. Dat is nuttig als de partijen, zoals de verkoper en de koper, elk hun eigen notaris hebben en als hun kantoren zich op grote afstand van elkaar bevinden. Bijvoorbeeld als iemand een tweede verblijf koopt aan de kust of in het kader van de afwikkeling van een nalatenschap.

Het volstaat dat elke partij verschijnt voor de notaris van zijn keuze. Vandaar kan hij de toelichting en het voorlezen van de akte via videoconferentie bijwonen. Dat levert een aanzienlijke tijdsbesparing op. En het vermindert de ecologisch voetafdruk omdat verre verplaatsingen overbodig worden.

Een en ander is mogelijk dankzij een beveiligd elektronisch netwerk dat de notariskantoren met elkaar verbindt. Dankzij dat veilig en performant netwerk kunnen notarissen data met elkaar en met de overheid delen, maar het maakt ook vertrouwelijke videoconferenties mogelijk.

‘Notarissen staan voor de dubbele uitdaging dat ze moeten zorgen voor rechtszekerheid in een wereld waarin de digitale evoluties elkaar in snel tempo opvolgen. Met het verlijden van een akte op afstand, komen de notarissen aan beide tegemoet’, zegt Philippe Bosseler, voorzitter van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

Bron: Fednot

20 mei 2019

Vaak stappen partners samen in een verbouwingsavontuur… ook wanneer de woning slechts eigendom is van één van de partners. En juist daar kan het schoentje serieus knellen. Investeren in de woning van je samenwonende partner brengt risico’s mee. Je denkt dus best na over de gemaakte kosten en vergoedingen ingeval van breuk. Uitdrukkelijke afspraken maken via een samenlevingsovereenkomst of een schulderkenning kan jou en je partner bij een breuk veel bittere discussies over kosten besparen. Romantisch is het niet, maar slim is het wel.

Niet beschermd door een wettelijke regeling
Koppels die feitelijk samenwonen (en dus geen verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand afleggen) hebben geen wettelijk geregelde rechten en plichten ten opzichte van elkaar. De partners zijn volledig afhankelijk van de afspraken die ze zelf maken.

Gehuwde koppels daarentegen, kunnen met allerhande middelen hun schuldvorderingen tegen elkaar bewijzen. Een vermoeden volstaat zelfs. Samenwonenden genieten niet van deze wettelijke regeling. Een samenwonende partner die een vergoeding wilt voor een investering aan de woning van zijn partner zal dit moeten staven aan de hand van bepaalde documenten.

Gemaakte investeringen krijg je lang niet altijd terug
‘Wat ik heb betaald, krijg ik toch terug?’ is waarschijnlijk het eerste wat een kersverse single zich afvraagt wanneer ze de woning van hun ex-partner verlaten. Al dan niet met de nodige facturen in de hand. En toch… Het is voor samenwonende partners lang niet evident om een vergoeding te krijgen voor de investeringen aan het huis van hun ex-partner. Zelfs als hun investeringen een bepaalde meerwaarde aan de woning hebben veroorzaakt.

Een misnoegde ex-partner die een vergoeding wil voor zijn investeringen haalt vaak de theorie van ‘verrijking zonder oorzaak’ aan. Een partner werd verrijkt, terwijl de andere partner werd verarmd en dit zonder dat er een oorzaak is. Maar zo gemakkelijk aanvaarden rechters deze theorie niet. Er is immers vaak wél sprake van een oorzaak: investeren zodat de partners duurzaam in de woning kunnen wonen.  

Terugkrabben en bij een breuk het geld terug vragen is dus niet zo vanzelfsprekend. De gevallen waarbij de rechtbank aanvaardt dat de een partner een vergoeding moet krijgen voor zijn gemaakte investeringen, zijn zeldzaam.

Een samenlevingsovereenkomst of een schulderkenning: leg duidelijke afspraken vast
Als het op liefde aankomt, tellen de meeste mensen niet graag. Het tellen gebeurt meestal wel op het moment van een relatiebreuk. Voor de partner die in de woning heeft geïnvesteerd komt de pijnlijke vaststelling dat er geen of onvoldoende bewijzen zijn van de investeringen. Daarom doen samenwonende koppels er goed aan om één en ander op papier te zitten wanneer ze van plan zijn om te verbouwen. Vooral als slechts één van hen de eigenaar is van de woning. Dat kan met een samenlevingsovereenkomst of een schulderkenning.

Een samenlevingsovereenkomst is een document dat feitelijk samenwonende partners onderhands of notarieel opstellen. Wettelijk samenwonenden moeten dit opmaken via een notariskantoor. In een samenlevingsovereenkomst kan het koppel tal van afspraken maken over de kosten, de rechten en de verplichtingen die samengaan met hun samenwoning. Heeft de ene partner investeringen gemaakt in de woning van de andere partner, dan kan dit in een samenlevingsovereenkomst omschreven worden.

Een andere mogelijkheid is om een schulderkenning te ondertekenen als bewijs van de verrichte investeringen. De schulderkenning is een geschreven document waarin een partij erkent een geldsom schuldig te zijn aan iemand anders. De partner die bij een breuk een terugbetaling verwacht, heeft zo een bewijs van de gemaakte kosten.

Partners houden hierbij rekening met een paar vormvereisten:

  • De schulderkenning moet met de hand geschreven zijn;

  • naast de handtekening schrijft de schuldenaar de vermelding ‘goed voor’ of ‘goedgekeurd voor’, waarbij de som voluit in letters wordt uitgedrukt.

Bij te houden… ook bij een huwelijk
Gehuwde partners worden beschermd door bepaalde vergoedingsregels. Toch houdt de getrouwde partner ook best zijn schriftelijke afspraken van vóór het huwelijk bij. Veel koppels hebben immers al investeringen gedaan voor ze in het huwelijksbootje stapten. Een huwelijk verandert niets aan deze afspraken. Maar het getrouwd koppel kan deze afspraken wel herbekijken of herzien, bv. wanneer ze een huwelijkscontract afsluiten. Afspraken maken én bewaren is dus de boodschap.

 

Bron: Fednot

 

Gaëlle CHABOT
Notarieel medewerker

gaelle.chabot(plaats the 'at' sign hier)notaris-zoersel.be
Tel. 03/380.15.06

Aanwezig op maandag, dinsdagvoormiddag, vrijdag

Pekkie GRUPPING
Notarieel medewerker

pekkie.grupping(plaats the 'at' sign hier)notaris-zoersel.be
Tel. 03/380.15.00

Aanwezig op dinsdag, woensdag, donderdag

Inge JANSSENS
Licentiaat in het notariaat

inge.janssens(plaats the 'at' sign hier)notaris-zoersel.be
Tel. 03/380.15.04

Afwezig op woensdagnamiddag en vrijdag

Dorien LAENEN
Master in de rechten

dorien.laenen(plaats the 'at' sign hier)notaris-zoersel.be
Tel. 03/380.15.02

Afwezig op woensdagnamiddag

Marie-Paul STUYCK
Licentiaat in het notariaat

marie-paul.stuyck(plaats the 'at' sign hier)notaris-zoersel.be
Tel. 03/380.15.09

Aanwezig op maandagvoormiddag en woensdagnamiddag

Veronique TERRYN
Licentiaat in het notariaat

veronique.terryn(plaats the 'at' sign hier)notaris-zoersel.be
Tel. 03/380.15.08

Iedere dag aanwezig tot 12u30

 

Immo

Online verkoop € 85.000

Grond
Brechtseheideweg 13
2970 Schilde

Uit de hand verkoop € 75.000

Grond
Halle-Velden
2980 Zoersel

Uit de hand verkoop € 150.000

Grond
Kruisstraat
2980 Zoersel

 
 
 

Notaris Eric Laenens

Handelslei 185
2980 Zoersel
Tel. (03) 384.09.89
Fax. (03) 384.27.36

BVBA
BTW BE 0480138716
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

M 09:00 >  12:30   13:30 > 18:00  
D 09:00 >  12:30   13:30 > 18:00  
W 09:00 >  12:30   13:30 > 18:00  
D 09:00 >  12:30   13:30 > 18:00  
V 09:00 >  13:00   gesloten  
Z gesloten  
Historiek

Historiek

Opvolger van:
Ere-notaris Philippe Van Diest

Verlofperiodes