Eric Laenens, Notaris te Zoersel

 

Eric Laenens

Notaris te Zoersel

In de context van "nieuw erfrecht" vindt u op notaris.be nog volgende 17 artikels.

1 De hervorming van het erfrecht: grotere vrijheid om uw nalatenschap te regelen
Het federaal parlement heeft op donderdag 20 juli 2017 een wet tot hervorming van het burgerlijk erf

2 Een erfenis verwerpen of aanvaarden met minder risico’s
Mensen zijn niet altijd verplicht om een erfenis te aanvaarden. Gelukkig maar, want in een erfenis k

3 Wat je moet weten over het nieuwe erfrecht
Het nieuwe erfrecht is een feit! Vandaag in het Belgisch Staatsblad: de hervorming van het erfrecht,

4 Mijn vermogen, mijn kinderen...mijn keuze?
Als mensen een lijstje zouden moeten maken van dé belangrijkste zaken in hun leven, dan staat

5 Erven: nieuwe brochure beschikbaar!
Alles wat je moet weten over je erfenis, incl. de nieuwigheden die op 1 september 2018 in werking tr

6 Wat zijn de voordelen van een schenking?
Je vermogen in de erfenis laten zitten of op voorhand een schenking doen? Zullen je erfgenamen minde

7 Minister Koen Geens wil mensen gerust gevoel geven bij schenkingen en successieplanning
Minister van Justitie Koen Geens staat, bij zijn hervorming van het erfrecht, ook stil bij de schenk

8 Nieuw erfrecht maakt erfovereenkomsten mogelijk
Wat is een erfovereenkomst? Welke mogelijkheden biedt zo'n overeenkomst voor uw erfenis? En wat

9 Schenkingen: nu en in het nieuwe erfrecht
Stel dat je aan één van je kinderen een schenking hebt gedaan. Maar bij je overlijden

10 5 cruciale vragen over het nieuwe erfrecht
Vanaf 1 september 2018 is het zover: het nieuwe erfrecht treedt in werking. Vanaf die datum krijgen

11 Wat erven echtgenoten van mekaar?
Wat als je al dan niet kinderen hebt? Wat bij een tweede huwelijk? En wat zegt het nieuwe erfrecht h

12 Wat je moet weten over het nieuwe erfrecht
Vanaf 1 september 2018 gelden nieuwe regels i.v.m. je erfenis. Wat zijn de nieuwigheden? Ontdek onze

13 Is het erfrecht van de langstlevende huwelijkspartner gewijzigd sinds 1 september 2018?
Ons erfrecht heeft sinds 1 september 2018 een grondige up-date ondergaan. Over de nieuwe regels die

14 Het nieuwe erfrecht: wat is de impact op jouw erfenis en eerdere schenkingen?
Sinds 1 september 2018 is het erfrecht hervormd. De regels rond erfenissen en schenkingen zijn dus b

15 Wat is een erfenissprong?
Kan je je nalatenschap verwerpen in het voordeel van je kinderen? Wat zegt het nieuwe erfrecht hiero

16 Het nieuwe erfrecht en de verrekening van schenkingen
Na de invoering van het nieuwe erfrecht: hoe worden schenkingen in rekening gebracht? Wat zijn de ge

17 Wat is het nut van een erfovereenkomst?
Het nieuwe erfrecht introduceert een nieuw instrument: de erfovereenkomst. Wat kan je hiermee zoal r